Клапан за контрол на предварението в помпа VP44

Общо описание 
Тази система на впръскване има 2 управляващи модула за електронно дизелово регулиране – един модул за двигателя на автомобила и един управляващ блок на помпата. Това се налага за да се избегне от една страна прегряването на определени електронни компоненти и от друга – влиянието на паразитни сигнали, които могат да бъдат генерирани в помпата поради висок интензитет на токовете. Управляващият блок на помпата записва подадените сигнали от датчиците за ъгъл на ротация и температура на горивото и ги използва за оптимално адаптиране на точката на впръскване. Управляващият модул на двигателя отчита всички останали специфични данни и на база на тези информации осъществява необходимите регулирания на двигателя.
Основните функции на VP44 помпите са да инициализират впръскване в точния момент, в достатъчно количество и при възможно най-високо налягане. Те осигуряват икономично и равномерно функциониране на дизеловия двигател, както и много слабо замърсяване. Допълнителни функии на управление и регулиране позволяват намаляване на вредните емисии, намаляване на изразходваното гориво и подобряване на сигурността и комфорта.

Външен вид
На фиг.1 е показана дистрибуторната помпа за високо налягане VP44 на Бош


Фиг.1

Принцип на работа на клапана за контрол на предварението
ГНП Bosch VP44 представлява дизелова горивонагнетателна помпа (ГНП) с радиално разположени помпени елементи (бутала) и електронно управление.
Началото на впръскването (аванса), се определя от електрохидравличен автомат, който се състои от соленоиден клапан, авансаторно бутало, хидравличен ограничител, пружини, подложни шайби и т.н. Най-общо, чрез промяна формата на импулсите към соленоидния клапан за началото на впръскването се изменя момента на впръскване (аванса). Той зависи също и от вътрешното налягане на помпата, натегнатостта на пружините на хидравличния ограничител и т.н.

Процедура за проверка на клапана за контрол на предварението
Измервания с осцилоскоп
-Канал А: Свържете 60 амперови ампер клещи на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA. Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.2.


Фиг.2

-Възможни повреди помпата VP44 и нейните компоненти

  • износено авансаторно бутало - почти винаги е съпътствана и от износен/запушен корпус на помпата. В корпуса на помпата има канали с дросели, които се запушват от микроскопични метални частици и е невъзможно да бъдат отпушени/почистени отново;
  • износване в областта на подкачващата помпа (корпуса трябва да се смени);
  • износени ролки и гърбичен пръстен поради лошо гориво;
  • пукана мембрана на хидравличната глава;
  • общо износване на хидравличната глава;
  • задържащ хидравличен ограничител;
  • спукани/счупени пружини на хидравличния ограничител;
  • блокирал клапан за вътрешно налягане и др.
  • в електронния блок, най-често срещаната повреда е изгаряне на крайното стъпало управляващо соленоидния клапан за количеството гориво;
  • Не са изключени и други повреди - датчик за обороти, температурен датчик, захранване, липса на комуникация с процесора и т.н.


Меню