Клапан за регулиране на количеството гориво в комън рейл (FQCV)

Общо описание
Системата комън рейл е системна за директно впръскване. Горивото се впръсква директно в горивните камери под високо налягане. Управлението се осъществява от електронен блок, който разпределя горивото с изключително голяма прецизност.
Клапана за регулиране на количеството гориво, наричан още дозиращ възел, е предназначен за регулира количеството гориво, постъпващо към секцията под високо налягане в помпите за високо налягане. По-голямото постъпващо количесто означава и по-голямо налягане в системата и съответно обратно. Този начин на релиране на налягането посредством количеството допринася за намаляване на температурата на горивото и на натоварването на помпаза. Излишното гориво се връща в резервоара.

Външен вид
На фиг.1 е показан клапан за регулиране на количеството гориво на Бош в комън рейл


Фиг.1

 

Принцип на работа на клапана за регулиране количеството гориво
Помпата за високо налягане се задвижва с двойно по-малка скорост от тази на колянови вал на двигателя. Нагнетяването на горивото и връщането на по-голямата част от него в резервоара влияе негативно на мощността и икономичността на двигателя. За да се минимизират загубите се регулира количеството гориво към секцията под виско налягане в помпата, а не директно налягането на изхода и. Съществува обратна връзка между датчика за високо налягане и управлението на клапана за регуллиране на количеството гориво.

Процедура за проверка на клапана за регулиране на налягането в комън рейл
Измервания с осцилоскоп

Измерване на напрежението и тока
-Настройте входа на осцилоскопа на обхват 20 волта;
-Канал А: Свържете активния край на тестовата сонда (1:1) към единия от двата извода на клапана, а масата на сондата към шасито на автомобила;
-Канал B: Свържете 60 амперови ампер клещи на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA. Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.2.


Фиг.2

Измерване на напрежението към клапана
-Канал A:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.3.

Фиг.3

• Възможни повреди в клапана за регулиране на налягенто

  • Механична повреда;
  • Повреда в бобината на клапана;
  • Липса на управляващ сигнал.

• Други прорерки

  • Провете за механични повреди елементите на горивната система;
  • Ако е има проблем с управляващия сигнал, проверете кабелите към електронния блок;
  • Проверете захранващите напрежения към електронния блок. 


Меню