Клапан за регулиране на налягането в комън рейл

Общо описание
Системата комън рейл е системна за директно впръскване. Горивото се впръсква директно в горивните камери под високо налягане. Управлението се осъществява от електронен блок, който разпределя горивото с изключително голяма прецизност. Повечето комън рейл системи съдържат клапан за регулиране на налягането. Той може да се намира на самата помпа за високо налягане или на горивната рейка. Калапан за регулиране на налягането в комбинация с клапана за количеството гориво работят съвместно за поддържане на налягането в комън рейл системата. 

Външен вид
На фиг.1 е показан клапан за регулиране на налягането на Бош в комън рейл


Фиг.1
Принцип на работа на клапана за регулиране на налягането
Клапанът за регулиране на налягането има монтажен фланец, с който се захваща към помпата високо налягане или горивната релса. Котвата изтласква сачмен клапан срещу основата на клапана, за да изолира частта под високо налягане от частта под ниско налягане. Това се постига благодарение на комбинираното действие на клапанната пружина и електромагнита, които изтласква котвата надолу. Котвата се смазва и охлажда от горивото, което протича покрай нея. Клапана се управлява с ШИМ сигнал с обратна връзка с датчика за високо налягне на горивната рейка. Сигнала към клапана определя колко точно гориво се подава към рейката, се връща в резервоара в зависимост от стойността на налягането. Обхвата на ШИМ за този клапан е между 5 и 95%. По-големият ток през клапана отговаря на по-високо налягане в системата и обратно. Оптималната стойност на налягането в системата се определя от електронния блок в зависимост от скоростта и натоварването на двигателя. В някои системи регулатора на налягнето играе ролята и на температурен датчик и съпротивлението на клапана за регулиране на налягенто е пропорционално на температурата на горивото.

Процедура за проверка на клапана за регулиране на налягането в комън рейл
Измервания с осцилоскоп
Измерване на напрежението и тока
-Настройте входа на осцилоскопа на обхват 20 волта;
-Канал А: Свържете активния край на тестовата сонда (1:1) към единия от двата извода на клапана, а масата на сондата към шасито на автомобила;
-Канал B: Свържете 60 амперови ампер клещи на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA.
Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.2.


Фиг.2

Измерване на напрежението към клапана
Канал A:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.3.

Фиг.3

• Възможни повреди в клапана за регулиране на налягенто

  • Механична повреда;
  • Повреда в бобината на клапана;
  • Липса на управляващ сигнал.

• Други прорерки

  • Провете за механични повреди елементите на горивната система;
  • Ако е има проблем с управляващия сигнал, проверете кабелите към електронния блок;
  • Проверете захранващите напрежения към електронния блок. 


Меню