Датчик за налягане на турбото

Общо описание 
Датчиците за налягане на турбото се използват в двигателите с трубокомпресор, за да подават информация за въздуха и горивото, за управление на режимите на двигателя. Този датчик измерва налягането на турбокомпресор (стойността на „надуване“) в смукателния колектор на двигателите с турбокомпресор.

Външен вид 
На фиг.1 е показан типичен датчик за налягане на турбото


Фиг.1

Принцип на работа на датчика за налягане на турбото
Датчика за налягане на турбото измерва абсолютното налягане преди дроселната клапа. Електронния блок изполва този сигнал, за да изработи сигнала за стойността на налягането в турбокомпресор. Чрез измерването на това налягане, електронния блок на двигателя може да определи какво количество гориво е нужно в цилиндъра за поддържане на идеалната смес въздух/гориво. Правилната смес е критична за ефективността и икономичността на двигателя. Когато нялягането е ниско (голям вакуум) напрежението от датчика е 0.25-1.8V към електронния блок. Когато нялагането е високо в резулат на надуването на турбокомпресор, напрежението е 2.0-4.7V. Обхвата на налягането е между 10kPa и 350kPa. Датичка се захранва с напрежение 5V и маса от електронния блок на двигателя. ЕБУ използва сигнала от датчика за налягане на турбото и сигнала от датчика за температура за входящия въздух, за да определи количеството въздух, постъпващо в двигателя.
Процедура за проверка на датчика за налягане на турбото
• Проверка на захранването на датчика
 1. Откачете куплунга на датчика;
 2. Включете на контакт;
 3. Свържете волтметър и измерете напрежението между пин C (3) и масата пин A (1). То трябва да бъде приблизително 5V. Ако стойността не е такава, ще е записан код за грешка свързан с този проблем.
 
• Проверека на изходния сигнал
 • Премахнете датчика от смукателния колектор;
 • Свържете ръчна вакуумна помпа към датчика;
 • Включете на контакт;
 • Задайте долната граница на абсолютното налягане с вакуумната помпа;
 • Измерете изходния сигнал между пин B (2) и масата пин A (1).
 • Задайте горната граница на абсолютното налягане с вакуумната помпа;
 • Измерете изходния сигнал между пин B (2) и масата пин A (1).

 

• Бърза проверка на датчика за налягане на турбото с осцилоскоп
 1. Възстановете всички връзки към датчика;
 2. Свържете масата на сондата на осцилоскопа към шасито на автомобила;
 3. Свържете активния край на сондата на осцилоскопа към сигналния изход на датчика (обикновено в средата);
 4. Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход;
 5. Рязко натиснете предала на газта и веднага го пуснете. Забележете, че напреженето не се качва до максимум, когато автомобила не е в движение (под товар) и това е нормално заради ниския товар върху двигателя;
 6. Трябвда да наблюдавате сигнал вариращ между 1.0V и 3.0V, който ще се променя в зависимост от положението на педала на газта.
На фиг.2 може да наблюдавате налягането във функция от напрежението


Фиг.2

-Възможни повреди в датчика за налягане на турбото:
    - Хаотичен изходен сигнал
 • Хаотичен изходен сигнал се получава тогава, когато изходния сигнал се променя произволно, пада до нула и/или изчезва. Това обиновенно се случва когато датчика е повреден и той трябва да бъде заменен.

 

- Липса на изходно напрежение

 • Проверете дали е подадено захранващо напрежение +5V;
 • Проверете за проблеми в замасяването;
 • Ако захранването и масата са добре, проверете връзките между датчика и електронния блок;
 • Ако захранването и/или масата не са добре, проверете състоянието на кабелите между датчика и електронния блок;
 • Ако всички връзки към датчика са добре, проверете всички захранващи напрежения и маси на електронния блок; 
  Ако те са добре, вероятно е повреден електронния блок.

   

- Сигнала от датчика е равен на напрежението на акумулатора
 • Проверете за късо съединение към плюса на акумулатора.

 

-Други проверки:

 • Проверете за излишно гориво във вакуумната система;
 • Проверете вакуумния маркуч за течове и други повреди;
 • Проверете за механични повреди в елементите на двигателя и в горивната система за повреди, които могат да причинят нисък или липсващ вакуум.

Меню