Клапан за контрол на количеството гориво в помпа VP44

Общо описание 
Тази система на впръскване има 2 управляващи модула за електронно дизелово регулиране – един модул за двигателя на автомобила и един управляващ блок на помпата. Това се налага за да се избегне от една страна прегряването на определени електронни компоненти и от друга – влиянието на паразитни сигнали, които могат да бъдат генерирани в помпата поради висок интензитет на токовете. Управляващият блок на помпата записва подадените сигнали от датчиците за ъгъл на ротация и температура на горивото и ги използва за оптимално адаптиране на точката на впръскване. Управляващият модул на двигателя отчита всички останали специфични данни и на база на тези информации осъществява необходимите регулирания на двигателя.
Основните функции на VP44 помпите са да инициализират впръскване в точния момент, в достатъчно количество и при възможно най-високо налягане. Те осигуряват икономично и равномерно функциониране на дизеловия двигател, както и много слабо замърсяване. Допълнителни функии на управление и регулиране позволяват намаляване на вредните емисии, намаляване на изразходваното гориво и подобряване на сигурността и комфорта.

Външен вид
На фиг.1 е показана дистрибуторната помпа за високо налягане VP44 на Бош


Фиг.1

Принцип на работа на клапана за контрол на количеството гориво
ГНП Bosch VP44 представлява дизелова горивонагнетателна помпа (ГНП) с радиално разположени помпени елементи (бутала) и електронно управление.
Управлението на впръскването се осъществява посредством бързодействащ соленоиден клапан. Количеството впръсквано гориво се определя от продължителността на импулса подаден към клапана. Този управляващ импулс се изпраща от електронния управляващ блок на помпата.

 

Процедура за проверка на клапана за контрол на количеството гориво
Измервания с осцилоскоп
-Канал А: Свържете 60 амперови ампер клещи на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA. Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.2.


Фиг.2

-Възможни повреди помпата VP44 и нейните компоненти

  • износено авансаторно бутало - почти винаги е съпътствана и от износен/запушен корпус на помпата. В корпуса на помпата има канали с дросели, които се запушват от микроскопични метални частици и е невъзможно да бъдат отпушени/почистени отново;
  • износване в областта на подкачващата помпа (корпуса трябва да се смени);
  • износени ролки и гърбичен пръстен поради лошо гориво;
  • пукана мембрана на хидравличната глава;
  • общо износване на хидравличната глава;
  • задържащ хидравличен ограничител;
  • спукани/счупени пружини на хидравличния ограничител;
  • блокирал клапан за вътрешно налягане и др.
  • в електронния блок, най-често срещаната повреда е изгаряне на крайното стъпало управляващо соленоидния клапан за количеството гориво;
  • Не са изключени и други повреди - датчик за обороти, температурен датчик, захранване, липса на комуникация с процесора и т.н.


Меню