Датчик за скорост (VSS)

Общо описание
Датчикът за скоростта на автомобила подава към бордовия компютър информация за скоростта на автомобила. Датчика работи на принципа на ефекта на Хол и обикновено се монтира на оборотомера или скоростната кутия.

Външен вид
На фиг. 1 е показан външният вид на датчици за скорост.


Фиг. 1

Употребявани типове датчици
 • датчиците за скорост, базирани на ефекта на Хол
 • датчиците за скорост с превключвател с езиче
 • индуктивни датчици за скорост

Принцип на работа на различните видове VSS датчици

С ефект на ХОЛ
VSS се захранва с напрежение +12V от запалителния ключ. Когато жилото на оборотомера се върти, прекъсвачът на Хол се включва и изключва последователно, изпращайки към бордовия компютър сигнал с правоъгълна форма. Честотата на този сигнал показва скоростта на автомобила.    
   
Датчик с превключвател с езиче
Сигналът от въртящите се задвижващи колела има формата на правоъгълни импулси. Напрежението на сигнала се изменя от 0V до +5V или от 0V до напрежение, близко до номиналното за акумулатора. Коефициента на запълване на импулсите е между 40% и 60%.
Датчик индуктивен тип
Сигналът от въртящите се задвижващи колела има формата на синусоида (променлив ток). Сигналът се променя в зависимост от скоростта на колелата както при всвки индуктивен датчик, например датчика за ABS.

Ред за проверка изправността на VSS датчика

ЗАБЕЛЕЖКА: Алгоритъмът описва начин за проверка на най-разпространените VSS, които работят на принципа на ефекта на Хол.

 1. VSS обикновено е монтиран на скоростната кутия.
 2. Проверете куплунга на VSS за корозия или механични повреди.
 3. Проверете дали крачетата на куплунга са плътно прилегнали в местата си и дали правят добър контаткт с VSS.
 4. Издърпайте защитният гумен маншон от куплунга на VSS.
 5. Открийте захранващата, замасяващата и сигналната клема.
 6. Свържете масата на осцилоскопа към масата на автомобила.
 7. Свържете активният край на сондата на осцилоскопа към сигналната клема на VSS.
 8. Сигнал се генерира само когато задвижващите колела на автомобила се въртят. Това може да бъде постигнато по следните начини:
 9. бутайте напред автомобила;
 10. вдигнете автомобила на стойка или крик така, че задвижващите колела да могат да се въртят спокойно.
 11. Въртете колелата с ръка, за да получите напрежение или показание за работен цикъл.
 12. На екрана на осцилоскопа трябва да наблюдавате следната картина (фиг. 2).


Фиг. 2

Възможни повреди:

Прекъсвания или липса на сигнал – напрежение / работен цикъл

 • Разкачете куплунга на VSS и подайте контакт за запалване.
 • Закачете сондата на осцилоскопа на сигналната клема и измерете напрежението. Стойността му трябва да бъде от 8.8 до 10V.
 • Проверете и напрежението на захранващата клема. Стойността му трябва да бъде малко по-ниска от номиналната за акумулатора.
 • Проверете замасяването на VSS.
 • Ако всичко е наред вероятно повредата е във VSS или жилото на километража не се върти поради това, че е скъсано или скоростната кутия е повредена.

Липса на сигнално напрежение

Проверете напрежението на клемите на куплунга на бордовия компютър:

 • Ако напрежението на бордовия компютър е нормално, проверете проводимостта на сигналната верига и диода във веригата между бордовия компютър и VSS;
 • Ако напрежение на бордовия компютър липсва, проверете всички захранващи напрежения и маси на бордовия компютър. Ако в тях не бъдата открити проблеми, остава съмнение за повреда на бордовия компютър.


Меню