Високоомни дюзи

Общо описание
Дюзите са електронно управляеми клапани, които прецизно регулират впръскваното количество гориво. Добавянето на въздух в точно съотношение с количеството гориво, се образува сместа, която се изгаря в двигателя.
В повечето електронни впръскващи системи (EFI) използват 12 волтови високоомни дюзи. Този вид системи не са скъпи, надеждни са и са лесни за подръжка. Електронния блок подава и прекъсва 12 волта към дюзата като по този начин създава импулса за управление. Този вид дюзи имат електрическо съпротивление в порядъка 10-16 ома.
Използването на новите технологии в дизайна и конструкцията на съвременните високоомни дюзи, позволява по-големи порции гориво, по-бързо време за реакция на дюзата и много по-ефективни от нискоомните дюзи, които вече все по-рядко намират приложение.

Външен вид
На фиг.1 е показана високоомна дюза

Фиг. 1

Принцип на работа на високоомните дюзи
Подаването на сигнал към дюзата довежда до нейното отваряне ии тя остава отворена докато не изчезне този сигнал за разлика от нискоомните дюзи, при които остават отворени по време на целия импулс. Това означава, че токът през дюзата е малък и всички компоненти на системата са студени. Предимството на този дизайн е намаленото отделяне на топлина. Недостатък е бавното време за реакция (време за отваряне и време за затваряне) в сравнение с нискоомните дюзи. Това забавяне може да ограничи изпозлваемия обхват на дюзата. Времето за отваряне на високоомните дюзи е типично 2 милисекунди докато при нискоомните това време е 1.5 милисекунди. Друг недостатък е, че високоомните дюзи не могат да впръскват големи порции гориво поради ограниченото им време за реакция.
Възможни повреди в дюзите:
  • Прекъсване на веригата или късо съединение към + или към маса;
  • Липса или лоша връзка в куплунга на дюзата;
  • Връзката на замасяването е хлабава или корозирала;
  • Механични повреди на дюзите.
Проверка на съпротивлението
  1. Уверете се, че колата не е на контакт и не е запалена;
  2. Откачете куплунга на дюзата с два извода;
  3. Свържете презизен омметър към двата извода на дюзата и измерете съпротивлението, което трябва да бъде между 10 и 16 ома;
  4. Свържете отново куплунга на дюзата.
Измервания с осцилоскоп
Напрежение и ток през дюзата
Канал А:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Канал B:
Свържете 60 амперови ампер клещи към входа на Канал B на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA.
Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.2.

високоомни дюзи

Фиг. 2

Забележка: Сигналът може да се различава леко от тази осцилограма.

Измерване на напрежението към дюзата
Канал A:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Канал B:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал B на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Канал C:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал C на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Канал D:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал D на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Забележка: Ако вашият осцилоскоп е CarScope Viso или друг с 1 и 2 канала, няма да можете да наблюдавате напрежението към всички дюзи едновременно!
Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.3.

високоомни дюзи

Фиг.3

 

 

 


Меню