Нискоомни дюзи

Общо описание
Дюзите са електронно управляеми клапани, които прецизно регулират впръскваното количество гориво. Добавянето на въздух в точно съотношение с количеството гориво, се образува сместа, която се изгаря в двигателя.
Нискоомните дюзи обикновенно се използват в поръчковите и модифицираните двигатели, защото са по-скъпи от високоомните и управляващия срайвер е по-сложен. Когато дюзата трябва да впръска гориво, електронния блок изпраща сигнал към нея докато не се достигне определена стойност на тока през дюзата (пикова фаза, която варира според вида и производителя на дюзата). След това токът се намаля и се задържа с ниска стойност докато свърши импулса (фаза на задържане).

Външен вид
На фиг.1 е показана нискоомна дюза

          Фиг.1

Принцип на работа на нискоомните дюзи
Този вид дюзи и съответно драйверите, които ги управляват могат да се нарекат токоограничаващи. Нискоомните дюзи имат съпротивление в порядъка 0,5-5 ома и използват специален драйвер, който ги управлява. Във пиковата фаза ток с голяма стойност отваря дюзата и след това токът се понижава до стойност, която може да поддържа дюзата отворена до края на импулса. Пиковия ток отваря дюзата бързо, докато ниския ток (във фазата на задържане), просто я поддържа отворена докато е нужно. Причината за този начин на управление, че този вид дюзи са предназначени за по-големи количества впръскано гориво и следователно е нужна повече сила за отварянето им. Нужния ток за отварянето на нискоомната дюза обикновено е 4 пъти по-голям от токът нужен за поддържането и в отворено състояние. Предимство на този дизайн е намаленото време, през което се подава голям ток към дюзата, което води до по-бързо време за реакция и намалена консумация на енергия. Недостатък е увеличеното отделяне на топлина, което във времето може да доведе до повреда. На фиг.2 е показана графиката на тока през дюзата:

       Фиг. 2

Възможни повреди в дюзите:

  • Прекъсване на веригата или късо съединение към + или към маса;
  • Липса или лоша връзка в куплунга на дюзата;
  • Връзката на замасяването е хлабава или корозирала;
  • Механични повреди на дюзите.
Проверка на съпротивлението
  1. Уверете се, че колата не е на контакт и не е запалена;
  2. Откачете куплунга на дюзата с два извода;
  3. Свържете презизен омметър към двата извода на дюзата и измерете съпротивлението, което трябва да бъде между 2 и 5 ома;
  4. Свържете отново куплунга на дюзата.

 

Измервания с осцилоскоп
Напрежение и ток през дюзата
Канал А:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал B:
Свържете 60 амперови ампер клещи към входа на Канал B на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA.
Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.3.

Фиг. 3

Забележка: Сигналът може да се различава леко от тази осцилограма.

Измерване на напрежението към дюзата
Канал A:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал B:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал B на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал C:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал C на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал D:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал D на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Забележка: Ако вашият осцилоскоп е CarScope Viso или друг с 1 и 2 канала, няма да можете да наблюдавате напрежението към всички дюзи едновременно!
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.4.

Фиг.4


Меню