Моноинжекционни дюзи

Общо описание
Дюзите са електронно управляеми клапани, които прецизно регулират впръскваното количество гориво. Добавянето на въздух в точно съотношение с количеството гориво, се образува сместа, която се изгаря в двигателя.
Едноточковото впръскване (SPI) използва само една дюза, монтирана в дроселното тяло. Тази система се характеризира с централно разположена инжекционна дюза. Предствена е за първи път през 40-те години на миналия век в големите самолетни двигатели и по-късно през 90-те години, в автомобилите наречена Throttle-body Injection на Дженеръл моторс, Central Fuel Injection на Форд, PGM-CARB на Хонда и EGI на Мазда. След като горивото преминава през смукателните тръби (както при карбураторните системи), тази система може да се нарече „мокра“ ("wet manifold system"). Предимостото на тази система е нейната простота и това, че е евтина. Повечето от компонентите, използвани при карбураторните системи могат да се използва и тук (въздуше филтър, смукателен колектор, горивни тръби). Едноточковото впръскване се използва предимно от америкаснките коли и лекотоварни автомобили между 1980 и 1995, както и в някои европейски автомобили в началото на 90-те години.

Външен вид
На фиг.1 е показана моноинжекционна система

Фиг.1

Принцип на работа на моноинжекционната дюза
В началото поради ниското налягане на горивото (от 0.75 до 1 бар), се инсталира само проста турбинна горивна помпа. Регулатора на нялагене няма вакуумна връзка за разлика от този при многоточковото впърскване, защото налягането на горивото в системата не зависи от големината на вакуума. Впръскваното количество гориво изцяло зависи от времето за впръскване, защото то се осъществява в дроселното тяло и не в заоната с вакуума. Освен ламбда кислородния датчик, потенциометър на дроселната клапа тук определящ за количеството впръсквано гориво. В допълнение електронния блок все пак има нужда от данни за температурата в смукателния колектор и сигнала от датчика на коляновия вал. Mono-Jetronic системата на Бош контролира празния ход на двигателя с помощта на серво двигател и разчита само на потенциометъра на дроселната клапа за определяне на товара върху двигателя. Няма датчик на количестово въздух (дебитомер) или MAP датчик. Mono-Jetronic системата има адаптивна затворена ламбда система с обратна връзка и благодарение на простия начин за определяне на товара върху двигателя, много зависи от ламбда датчика за правилно функциониране. Multec системана на GM контролира празния ход с помощта на байпас.

Фиг. 2

Възможни повреди в дюзите:
  • Прекъсване на веригата или късо съединение към + или към маса;
  • Липса или лоша връзка в куплунга на дюзата;
  • Връзката на замасяването е хлабава или корозирала;
  • Механични повреди на дюзите.

Проверка на въпротивлението
  1. Уверете се, че колата не е на контакт и не е запалена;
  2. Откачете куплунга на дюзата с два извода;
  3. Свържете презизен омметър към двата извода на дюзата и измерете съпротивлението, което трябва да бъде 1 ом или по-малко;
  4. Свържете отново куплунга на дюзата.
Измервания с осцилоскоп
Измерване на напрежението към дюзата
Канал A:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.3.


Фиг.3


Меню