Автомобилен симулатор на съпротивление 100 лв.

Гаранционни условия

Информация за нашите гаранционни условия може да прочетете тук

Ако имате допълнителни въпроси,
моля не се колебайте да свържете се с нас

Тестер на автомобилните датчици на принцип промяна съпротивление

Много от датчиците в съвременните автомобили са от съпротивителен тип. Това са датчици, които променят своето съпротивление при промяната на физическата величина, която контролират. Всеки, който се е занимавал с диагностика, се е сблъсквал с необходимостта да разполага с подходяща стойност съпротивление, за да се извърши проверка на работоспособността на такъв датчик или на цялата системата, в която е той.

Автомобилният симулатор на съпротивление е много полезен инструмент за симулиране, проверка и тест на всички видове съпротивления, които се срещат в автомобилите. Може да се избира произволна стойност на съпротивлението между 0 Ohm и 10000 Ohm (10K) със стъпка 10 Ohm. Нужната стойност на съпротивлението се избира посредством 3 броя многопозиционни превключватели. По този начин отпада необходимостта да се поддържат на склад набор от стойности на съпротивления, да се сменят едно след друго съпротивления с различни стойности и да се разкодира техния цветен код на обозначаване.

С цел разширяване на обхвата на приложение на симулатора, върху кутията е изведен допълнителен женски банан, терминал W. По този начин уреда може да се ползва като променлив резистор с три извода (потенциометър) там където се изисква такова приложение.
Едно често срещано приложение на този тип свързване е използването му като делител на напрежение. По този начин ако на терминал А и терминал Б се подаде постоянно напрежение, примерно 12 V. На терминал W ще се появи напрежение което е по-малко или равно на захранващото и може да се изменя в много широк диапазон с малка стъпка посредством превключването на многопозиционните превключватели.

Обхват на съпротивлението: 0 ohm – 10 kohm
Минимална дискретна стъпка: 10 ohm
Точност на вътрешните съпротивления: 1%
Номинален работен ток: до 0.5A
Вградена максимално токова зашита:
Време за включване на защитата: 1s

Симулиране на всички датчици за измерване на температура. Тези датчици са температурно зависими резистори - термистори.
Те обикновено имат съпротивление 10 kohm при температура 0°C и по-ниска и по-малко от 1 Kohm при работна температура по-висока от 82 °C.


Меню